Alfheim har nylig fått installert en godkjent hjertestarter i lokalet. Denne finner du rett innenfor hoveddøren til lokalet på høyre side.

Alltid ring 113 i nødssituasjon.

Når hjertestarteren er på plass skal hjerte- og lungeredning fortsatt prioriteres, mens den som kommer med hjertestarteren slår den på og klistrer på elektrodene på personens brystkasse. Elektroden klistres direkte på huden. Tørk av eventuell fukt og stryk elektrodene godt mot huden. Er det mye hårvekst vil du måtte barbere bort hår for å få kontakt mot huden (høvel ligger sammen med hjertestarteren).
 
Plassering av elektrodene er tydelig tegnet på klistreelektrodene, se på tegningene.  
En elektrode skal under kragebeinet på personens høyre side. Den andre elektroden skal 10 centimeter under personens venstre armhule, på siden av brystkassen. Dette sikrer at støtet vil gå gjennom selve hjertet. 
Når elektrodene er plassert vil hjertestarteren be om at dere ikke berører personen under analyse av hjerterytmen. Da må hjerte- og lungeredningen stoppe opp.
 
Analysen vil resultere i enten støtbar eller ikke støtbar rytme.  Er hjerterytmen støtbar vil hjertestarteren automatisk lade opp til et støt og be alle om å trekke bort fra personen. Så må du trykke på den blinkende støtknappen.
 
Strart hjerte- og lungeredning så raskt som mulig igjen etter avgitt støt.  Deretter utføres hjerte- og lungeredning i tre minutter før hjertestarteren igjen gjør en analyse.

Utdrag fra www.113.no
Kategorier: Utstyr